دعوت به همکاری  

این اندیشکده , یک موسسه غیر انتفاعی و عام المنفعه می باشد , و فاقد هر گونه بودجه و اعتباری بوده  , وفقط از طریق خود درآمدی  و حمایت خیرین وکمک های مردمی اداره می شود و بعضا" کلیه پرسنل و همکاران این اندیشکده به صورت افتخاری مشغول به خدمت می باشند .

شرایط همکاری :

*

 عنوان سازمانی       

  شرایط عمومی

زمینه همکاری

1

 کارمند ستادی

  لیسانس به بالا

امور ستادی

  2

 کارمند پروژه ها

  لیسانس به بالا

امور اجرائی پروژهها

  3

 کار آموز

  فقط معرفی شده از سوی دانشگاهها

امور اجرائی

  4

 کارورز

  فقط دانشجو و معرفی شده از سوی دانشگاه

اموراجرائی

  5

 دانشجو

  فقط دانشجویان کارشناسی به بالا

امور اجرائی

  6

 پژوهشگر

  کلیه افرادی که سابقه کار پژوهشی دارند

انجام امور پژوهشی

  7

 دانش پژو

  کلیه دانشجویان متقاضی انجام پایان نامه

انجام امور پژوهشی

  8 

 مدرس

  کلیه افراد سابقه تدریس دارند – لیسانس به   بالا

تدریس

  9

 کارشناس اندیشکده

  لیسانس به بالا

امور کارشناسی اندیشکده     

  10

 کارگزار اندیشکده

  لیسانس به بالا

امور کارگزاری اندیشکده

  11

 پیمانکار

  کلیه پیمانکاران

امور پیمانکاری

  12  

 موسسه همکار

  فقط موسسات , سازمانها , شرکتها

امور پیمانکاری - مشارکتی

 

 

*

 نحوه همکاری

  1

 تمام وقت                                                                                                                  

  2

 پاره وقت

  3

 دورکاری

  4

 بیرون سپاری

  5

 آزاد

  6

 مشارکتی

  7   

 افتخاری

 

 

 

 

 

 

 

فرم ثبت نام

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.