گردهمایی روسای اندیشکده ها

گردهمایی روسای اندیشکده ها


گردهمایی روسای اندیشکده های اقتصادی و راهبردی ایران


گردهمایی روسای اندیشکده های اقتصادی و راهبردی ایران به میزبانی اندیشکده صنعت,فناوری واقتصاد.
 

✅دبیرخانه اندیشکده صفا 

تهران  - پاییز1397

 


پربازدید ترین خبرها