کمکهای خردمردمی (اعانه)

کمکهای خردمردمی (اعانه)


کمکهای خرد مردمی (اعانه)

متقاضی گرامی , در صورت تمایل برای پرداخت نقدی و غیر نقدی , کمک های  خود به اندیشکده ( صفا ) ,به صورت نذورات, می توانید با شرایط زیر اقدام نمائید و از اندیشکده (صفا ) , کاربرگ ( نذورات ) دریافت نمائید.

حمایت شما از اندیشکده (صفا ) حمایت از اندیشه و تفکر ایرانی خواهد بود و می تواند زمینه توسعه فرهنگ اندیشه ورزی وتفکر را درایران شود.

توجه .!!

این اندیشکده  یک موسسه غیر انتفاعی  و فاقد هر گونه  بودجه و اعتباری می باشد.

دریافت هر گونه حمایت مالی وغیر نقدی, براساس  فصل سوم وماده 35 اساسنامه  قانون سازمانهای مردم نهاد اخذ می گردد , که به این موسسه اجازه می دهد  , درآمد هایی از طریق اعانه , هبه , وفف , حبس وغیره کسب نماید .

کلیه در آمد ها ی حاصل ازکمک های مالی  و غیر نقدی شما , فقط صرف زیرساختها و توسعه اندیشکده خواهد شد و هیج مبلغی بابت حقوق ودستمزد از این منابع پرداخت نخواهد شد

 


پربازدید ترین خبرها