کسب کرسی در اندیشکده

کسب کرسی در اندیشکده


 

کلیه اعضاء رسمی اندیشکده , بر اساس سوابق تحصیلی , اجرائی , علمی در ابتدا دارای امتیاز پایه خواهند شد .که براساس مشارکت در فعالیت هم اندیشی و پویشی وغیره اندیشکده وکسب امتباز , دارای امتیاز کل می شوند , که بر اساس امتیاز کل  رده بندی شده وکرسی ویا جایگاه در اندیشکده معلوم خواهد شد . وعلاوه برآن 10 نفر اول دارای گرید A    - 100 نفر بعد دارای گرید B  - 1000 نفر بعدی دارای گرید C  - 10000 نفر بعدی دارای گرید D 100000 نفر بعد دارای گرید F  -

1 میلیون نفر بعد دارای E  - ومابقی دارای گرید N   خواهند شد .

 


پربازدید ترین خبرها