کاربرگ جذب حامیان مالی

کاربرگ جذب حامیان مالی


 

 

*. کار برگ ( هدبه , نذر ) حمایت  از اندیشکده  صنعت , فناوری , اقتصاد استان یزد ( صفا ) .

شماره ثبت :

 

*.حمایت شما از اندیشکده (صفا ) حمایت از اندیشه و تفکر ایرانی ویزدی خواهد بود وزمینه توسعه فرهنگ اندیشه ورزی وتفکر درایران خواهد شد.

 

لینک اندیشکده

اشتراک گذاری

فقط حمایت معنوی

حمایت می نمایم !

 

 

 


پربازدید ترین خبرها