چرا افزایش دستمزد ها در شرایط فعلی توصیه نمیشود؟

چرا افزایش دستمزد ها در شرایط فعلی توصیه نمیشود؟✳️  تلاطم های ارزی اخیر و اوج گیری تورم، قدرت خرید حقوق بگیران بخش خصوصی ودولتی را با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه نموده است.

?? این موضوع به حدی آشکار بوده که تیم اقتصادی دولت روحانی را بر آن داشته تا برای حمایت از حقوق بگیران بسته های حمایتی تدوین نمایند.

♻️ آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته، دولت ۵ بسته و ۱۲ برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی با ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه تهیه کرده است.

⭕️ اگرچه جزئیات دقیق بسته های حمایتی مورد اشاره مشخص نیست، لیکن زمزمه هایی مبنی بر افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۹۷ به گوش می رسد.

⁉️ چرا افزایش دستمزدها در شرایط فعلی اقتصاد ایران یک خطای بزرگ با پیامدهای منفی گسترده به حساب می آید؟
 
?? یک اصل بنیادی میان اقتصاددانان ایناست که دستمزد ها در سطح بنگاه های اقتصادی لزوما باید متناسب با بهره وری افزایش یابد.
 

?? چرا که اگر این اصل فراموش شود افزایش دستمزدها قیمت تمام شده را افزایش و حاشیه سود خالص بنگاه ها را کاهش خواهد داد.

?? بدیهی است بنگاه ها در این شرایط برای حفظ حاشیه سود خالص خود،  قیمت کالاها و خدمات را افزایش خواهند داد.

?? در این شرایط حتی ممکن است بنگاه های با توان مالی اندک مجبور شوند دست به تعدیل نیرو انسانی نیز بزنند.

❌ کاملا روشن است که افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزایش تورم را در پی خواهد داشت و اولین قربانی افزایش تورم همان حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی خواهند بود وحتی ممکن است شغل خود را از دست بدهند.

❌ سطح پایین بهره وری بیماری خاموش اقتصاد ایران بوده و احتمال افزایش بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی و دولتی درکوتاه نزدیک به صفر است.

??بنابراین افزایش دستمزدها در شرایط فعلی یک خطای آشکار در سیاست گذاری اقتصادی و بسیار پر هزینه خواهد بود.
?? لذا توصیه میشود: دولت در بسته های حمایتی خود از گزینه افزایش دستمزدها صرف نظر کند.
در این شرایط:
?? حمایت ها بصورت بن خرید کالا و حمایت های موضوعی در تقویت معیشت خانواده ها می تواند گزینه مناسب تری باشد.

کارگروه اقتصادی

اندیشکده صنعت فناوری و اقتصاد


پربازدید ترین خبرها