هیئت فقهی و اقتصاد اسلامی

هیئت فقهی و اقتصاد اسلامی


*. هیئت فقهی وتوسعه اقتصاد اسلامی این اندیشکده با هدف  مشاوره و بررسی ایدهها وطرحهای اقتصادی در زمینه اقتصاد اسلامی ونیزپاسخ به مسائل وشبهات مرتبط آن تشکیل شده است .

نام ونام خانوادگی

سمت

عکس

حجه لاسلام والمسلمین صابری

دبیر

 

 

 

 

 

عضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*. نام ونام خانودگی :

 

*. شماره تماس :

 

*.ایمیل :

 

*. متن پیام :

 

 

 

 

 

 

ارسال  پیام

 

 

 

 


پربازدید ترین خبرها