هیئت علمی اندیشکده

هیئت علمی اندیشکده


*. هیئت علمی  این اندیشکده با هدف برر سی مسائل علمی مرتبط با صنعت , فناوری , اقتصاد تشکیل شده است .

نام ونام خانوادگی

تحصیلات

سمت

عکس

دکتر صدرا ابرقوئی

دکترا صنایع

رئیس هیئت علمی

 

 

 

دکتر علوی راد

دکترا اقتصاد

عضو هیئت علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*. نام ونام خانودگی :

 

*. شماره تماس :

 

*.ایمیل :

 

*. متن پیام :

 

 

 

 

 

 

ارسال  پیام

 

 


پربازدید ترین خبرها