هیئت خبرگان اندیشکده

هیئت خبرگان اندیشکده


*. هیئت خبرگان این اندیشکده با هدف  مشاوره و بررسی ایدهها وطرحها صنعتی , فناوری , اقتصادی از برجسته ترین وخبره ترین افراد وصاحب نظران  در این حوزهها تشکیل شده است .

نام ونام خانوادگی

تخصص

سمت

عکس

مهندس فنایی

صنعت

رئیس

 

 

 

مهندس ایلیائی

معدن

عضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*. نام ونام خانودگی :

 

*. شماره تماس :

 

*.ایمیل :

 

*. متن پیام :

 

 

 

 

 

 

ارسال  پیام

 

 

 

 


پربازدید ترین خبرها