نوزدهمین نشست هیات مدیره اندیشکده صفا برگزار شد

نوزدهمین نشست هیات مدیره اندیشکده صفا برگزار شدنوزدهمین نشست هیات مدیره اندیشکده صفا در تاریخ 31/02/1398  با موضوع تجزیه و تحلیل محتوای کارگروه اقتصاد برگزار شد.
در این نشست پیرامون رونق تولید استان در سال ۱۳۹۸ در خصوص سرمایه گذاری های توسعه ای به عنوان یک اولویت ،مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت  و به زودی محتوای کارگروه اقتصاد اندیشکده صفا به عنوان اولین محتوای اندیشکده  منتشر خواهد شد .
 

پربازدید ترین خبرها