نشست اندیشه ورزی

نشست اندیشه ورزیجلسه هم اندیشی، بمنظور میربانی یزد در نشست تخصصی اندیشکده های ایران، با حضور خانم دکتر فداکار (معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار) در تاریخ دهم دیماه درمحل دبیرخانه اندیشکده صفای یزد برگزار شد.

قرار است اندیشکده صفای یزد در اسفند ماه 1398 میزبان نشست تخصصی اندیشکده های ایران باشد.

************************************************************************************************************************** 

دبیرخانه اندیشکده صفای یزد
دهم دیماه 1398

Www.iranthink.ir 


پربازدید ترین خبرها