معرفی حافظه ملی اندیشکده

معرفی حافظه ملی اندیشکده


اندیشکده (صفا) در نظر دارد با هدف گسترش اندیشه ورزی در جامعه , زمینه ثبت ایده ها وطرحهایی بعضا" در حوزه صنعت , فناوری , اقتصاد فراهم نماید وثبت هر گونه ایده وطرح در حافظه ملی اندیشکده , فقط جنبه تشریفاتی دارد وهیچ گونه جبنه حقوقی ندارد .

 

شرایط ثبت در :

  1. ثبت ایده و طرح در حافظه ملی اندیشکده , فقط جنبه تشریفاتی دارد وهیچ جابگاهی حقوقی واعتبار ندارد .
  2. ایده وطرح ارسالی اول به توس کارشناس مربوطه بررسی اولیه می شود , بعد به کمیته داروی تخصصی ارسال می شود در صورت پذیرش. ودر نهایت توسط مدیر واحد مدیریت حافظه ملی اندیشکده گواهی ثبت در حافظه ملی اندیشکده صادر و برای صاحب ایده وطرح ارسال خواهد شده .
  3. ایده های وطرحهایی  که پذیرش نمی شوند , کل سابقه  آن از  حافظه ملی اندیشکده پاک خواهد شد و عدم پذیرش وپاک شدن سابقه ایده , طی نامه رسمی  به ایمیل صاحب طرح اعلام خواهد شد .
  4. ایده ها وطرحهایی قابلیت اجراء داشته باشد , بنا به درخواست صاحب طرح , ایده وطرح و مشخصات صاحب طرح به سازمانها , واحد های صنعتی , کمیته وکارگروههای تخصصی اندیشکده جهت اجراء ارسال خواهد شد.
  5. هر متقاضی جهت ثبت  ایده وطرح  وارسال گواهی بایت براساس تعرفه اعلام شده , هزینه پرداخت نماید .
  6. هر متقاضی برای کمک مالی به اندیشکده به هر میزان به اختیار می تواند کمک مالی نماید .

 


پربازدید ترین خبرها