مشاورین اندیشکده

مشاورین اندیشکده


کاربرگرامی ! .در صورت تمایل به انتخاب به عنوان مشاور اندیشکده به بخش منابع انسانی مراجعه نمائید .

.مشاوره گرفتن از , مشاورین  اندیشکده به صورت رایگان و هم با پرداخت هزینه می باشد , منوط به توافق با مشاورین می باشد !.

مشاورین اندیشکده , از بهترین متخصصین  ونخبگان  رشته های مختلف می باشند , که طی مراحلی , گزینش وارزیابی  وانتخاب ومعرفی می شوند !.

 

*. مشاورین اندیشکده صنعت , فناوری , اقتصاد استان یزد ( صفا ).*

 

نام ونام خانوادگی

تحصیلات

تخصص

تلفن همراه

پست الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پربازدید ترین خبرها