مراحل عضویت :

مراحل عضویت :


1. ثبت نام 

2. گزینش 

3. تعیین تخصص – رشته 

4.تعیین مدت عضویت : ( یکساله – سه ساله – پنج ساله ) 

4.تعیین سطح داخلی : ( یک – دو – سه – چهار)

5. تعیین سطح بین المللی: (D-C-B-A )

6.صدور کارت . سربرگ – مهر تائید شده 

7.ثبت در سامانه 

 


پربازدید ترین خبرها