قدردانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اندیشکده صفا

قدردانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اندیشکده صفابه گزارش روابط عمومی اندیشکده صفا، در تماسی تلفنی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد، دکتر محسن رضایی شخصا مراتب قدردانی و تشکر خود را از اندیشکده صفا و اندیشمندان این مجموعه در پرداختن به مسائل روز و مشارکت در تدوین سیاست های برنامه هفتم توسعه اعلام کرد.

وی در این تماس تلفنی عنوان کرد: مطلب ارسال شده اندیشکده صفا به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور نشان دهنده این است که پیشنهادات اندیشکده صفا نتیجه یک کار تیمی قوی و گسترده است که با بررسی و مطالعه کامل انجام شده است و انتظار است اندیشکده همکاری بیشتری با مجمع و موضوعات مطروحه داشته باشد.

مدیرعامل اندیشکده نیز در این تماس به معرفی و تاریخچه شکل گیری و فعالیت اندیشکده پرداخت و ضمن قدردانی از مجمع تشخیص که با طرح جمع سپاری، امکان مشارکت اندیشکده ها و نخبگان را در حل مسایل ملی فراهم نموده، ظرفیت های فکری و دانشی در اندیشکده صفا و فعالیت های صورت گرفته  را تشریح نمود.

 


پربازدید ترین خبرها