عضویت رسمی حقوقی

عضویت رسمی حقوقی


عضویت رسمی ( حقوقی ) :

متقاضی گرامی ! شما می توانید با  پرداخت حق عضویت سالانه , به عضویت رسمی اندیشکده ( صفا ) در آمده  و با دریافت  پروانه عضویت و نیز نام کاربری و رمز عبور و نیز معرفی نماینده ,  ضمن مشارکت در برنامه های هم اندیشی و پویشی این اندیشکده , در پروژههای اندیشکده مشارکت نموده  ونقش مهم  وموثری در توسعه  صنعت , فناوری واقتصاد استان وکشور ایفا نمائید.

نرخ حق عضویت سالانه, ابتدای هر سال توسط هیئت مدیره اندیشکده تعیین و از اعضاء اخذ خواهد شد .

شرایط عضویت :

   *

    نوع

  عضویت

 حق عضویت

 سالانه

مدت

عضویت

نوع مدرک عضویت

مزایا ی عضویت

   1    

  حقیقی  

  120/000 تومان

1, 2 , 3 , 5 سال  

کارت عضویت

1.دارای حق نظر وحق رای.

2.دارای اولویت درپروژههای .

3.دارای اولویت در دریافت دستاوردها .

   2

  حقوقی

   1/200/000 تومان

1, 2 , 3 , 5 سال

پروانه عضویت

1.دارای حق نظر وحق رای

2.دارای اولویت در پروژههای

3.دارای اولویت در دریافت دستاوردها

 

 


پربازدید ترین خبرها