شانزدهمین نشست اعضای هیات مدیره اندیشکده صفا در تاریخ 15 اسفند 1397 برگزار شد.

شانزدهمین نشست اعضای هیات مدیره اندیشکده صفا در تاریخ 15 اسفند 1397 برگزار شد. شانزدهمین نشست اعضای هیات مدیره اندیشکده صفا در تاریخ 15 اسفند 1397 برگزار شد.

شانزدهمین نشست اعضای هیات مدیره اندیشکده صفا با حضور اعضا برگزار شد. در این نشست بررسی مصوبات جلسه قبل, اقتصاد تورمی, تقویم جلسات و برنامه های سال 98 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان برنامه های پیشنهادی سال 98 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد برابر پیشنهادات, مدیرعامل اندیشکده موارد را پیگیری و اجرا نماید.

Inboxپربازدید ترین خبرها