سی و چهارمین نشست اعضای اندیشکده صفا برگزار شد

سی و چهارمین نشست اعضای اندیشکده صفا برگزار شدبر اساس انتخاب موضوع از سوی اعضای اندیشکده صفا و گستردگی اقتصاد مردم محور همچنین ارتباط آن با بند یکم از سیاست های 24 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، این نشست در دو مرحله ادامه دارد تا پس از جمع بندی و تولید اندیشنامه، محتوای آن در اختیار مراجع مربوطه قرار گیرد.


پربازدید ترین خبرها