راه های زنده نگهداشتن فضای کسب و کار کشور در عصر برجام بدون آمریکا

راه های زنده نگهداشتن فضای کسب و کار کشور در عصر برجام بدون آمریکا


عصر برجام بدون آمریکا

✳️  ایالات متحده آمریکا با خروج از برجام، تحریم های یکجانبه و مرحله ای را علیه کشورمان عملیاتی نموده است.

⁉️ اکنون این سوال اساسی مطرح می شود که در این شرایط چگونه می توان فضای کسب و کار کشور را زنده نگهداشت؟

?? اگر اروپایی ها به حفظ برجام پایبند باشند، کشور ما می تواند با تمرکز بر معاهدات تجاری با آنها، فضای کسب و کار خود را بهبود بخشد.

?? در این راستا دولت می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن، سرمایه گذاری برای ورود تکنولوژی های جدید از اروپا توسط بخش خصوصی را با اعطای مشوق های مناسب و جذاب عملیاتی کند.

?? سرمایه گذاری برای ورود تکنولوژی ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مد نظر است.

?? مقصد تکنولوژی های وارداتی نیز بخش خدمات و مشخصا تسریع و تکمیل پروژه دولت الکترونیک و واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی مد نظر است.

♨️ برخی از دستاوردهای سرمایه گذاری روی فاوا با تکیه بر سند بالا دستی اصل ۴۴ قانون اساسی و منتهی بر تغییر در نظام مدریت اقتصادی کشور، چنانچه اراده استواری در اجرا وجود داشته باشد عبارتند از:

?? استقرار کامل دولت الکترونیک و اعمال شفافیت، کاهش فساد دولتی، حذف رانت و سرعت عمل در انجام خدمات دولتی توسط بخش خصوصی.

?? جهت دهی بخشی از حجم نقدینگی موجود کشور به سمت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی با ارزش افزوده مناسب و پایدار.

??ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای بیکاران فعلی، بویژه برای تحصیلکرده های دانشگاهی و بانوان تحصیلکرده.

?? سرمایه گذاری روی فاوا با محوریت بخش خصوصی باعث تسریع در پروژه هوشمند سازی شهرهای کشور و گام نهادن در مسیر اقتصاد مبتنی بر دانش نیز خواهد

❌ البته رسوخ تکنولوژی های مبتنی بر فاوا در فضای کسب و کار کشور ممکن است در ابتدا برخی مشاغل سنتی را تحت تاثیر قرار دهد که دولت با کمک فکری اندیشکده ها قادر خواهد بود فرآیندها را مدیریت کند.

❇️  دولت در حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در فاوا و واگذاری بخشی از خدمات خود در قالب پروژه دولت الکترونیک بهتر است فراتر از نگاه سود و زیان های معمول در تصمیم گیری ها اندیشه کند و ایجاد اشتغال پایدار برای جمعیت عظیم بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی را مد نظر قرار دهد.

کارگروه اقتصادی
اندیشکده صنعت, فناوری و اقتصاد


پربازدید ترین خبرها