راهکارهای اجرایی بند 19 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی

راهکارهای اجرایی بند 19 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی  بیست و سومین نشست اندیشکده صفای یزد برگزار شد.

مباحث مطرح شده در بیست و سومین جلسه اندیشکده صفای یزد

مورخ 1398/7/11

ساعت : 15 تا 17 عصر

 مکان: برج آسمان

حاضران:
حجه الاسلام صابری
مهندس فقیه خراسانی
مهندس فنایی
دکتر بلندیان
مهندس زارع
دکتر رضایی نژاد
دکتر ابرقویی
خانم مهندس طالبی
خانم مهندس مرشدی از سازمان مدیریت
دکتر قویدل از پارک علم و فناوری
مهندس رنجبر از سنگ آهن بافق
مهندس باقری از سازمان صمت
مهندس میرسخویدی از شرک معدنی رصام

 


 
موضوع: 
✅راهکارهای اجرایی بند 19 اقتصاد مقاومتی
 

✅معادن, اقتصاد مقاومتی  و ظرفیت های نهفته در استان

 

مشروح: