ثبت نام درگروههای تخصصی جامعه وابسته

ثبت نام درگروههای تخصصی جامعه وابسته


ثبت نام درگروههای تخصصی جامعه وابسته

*

نام گروه تخصصی

شرایط عضویت

درخواست عضویت

1

جامعه مشاورین اندیشکده

*

*

2

جامعه مدرسین اندیشکده

*

*

3

جامعه مدیران اندیشکده

*

*

4

جامعه کارشناسان اندیشکده

*

*

5

جامعه پژوهشگران اندیشکده

*

*

6

جامعه نوآوران و ایده پردازان اندیشکده

*

*

7

جامعه کارشناسان فقهی و توسعه اقتصاد اسلامی

*

*

8

جامعه خبرگان اندیشکده .

*

*

 

 

شرایط عضویت

شرایط عضویت در جامعه مشاورین اندیشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پربازدید ترین خبرها