تاریخچه اندیشکده ها

تاریخچه اندیشکده ها


 

 

*. اندیشکده یا کانون تفکر به سازمان، یا موسسه ویا گروهی گفته می‌شود که کار هدایت وپژوهش را انجام می‌دهند و درگیر مسائل مختلفی چون سیاستگذاری‌های اجتماعی، راهبرد سیاسی، اقتصادی، علمی، یا موضوعات مربوط به فناوری یا سیاست‌های تجاری و یا حتی توصیه‌های نظامی هستند. ﺍین مرﺍکز را در ﺍصطلاح و ادبیات تخصصی فارسی معادل هائی مانند:اندیشکده یا اندیشگاه نام دارند.

*. بسیاری از اندیشکده‌ها , سازمان‌های غیرانتفاعی هستند که در بعضی کشورهایی مانند کانادا و آمریکا از آنها با معافیت‌های مالیاتی حمایت می‌شود.

*.همچنین بعضی اندیشکده ها توسط خود دولت‌ها، شرکت‌های تجاری و گروه‌های ذی‌نفع تأسیس می‌شوند. ونیز بعضی با تاسیس به کسب درآمد از راه مشاوره و پژوهش اقدام  می نمایند.

*.رشد ﺍین نوع سازمان‌ها بیشتر پس ﺍز جنگ جهانی دوم در جهان غرب بوده و همﺍکنون نیز ﺍنوﺍع مختلفی ﺍز آنها در زمینه‌های مختلف و با نام‌های گوناگون و با مالکیت‌های متنوع در جهان مشاهده می‌شوند .

*.تعداد اندیشکده‌ها :

.براساس گزارشات جهانی در سال ۲۰15 در سراسر جهان در  مجموع ۵۴۶۵  بوده است.

 

تعداد گروه‌های مطالعاتی در مناطق مختلف جهان به شرح ذیل می‌باشد:

.آمریکای شمالی:۱۸۷۲، اروپای غربی: ۱۲۰۸، آسیا: ۶۵۳، اروپای شرقی ۵۱۴،  آمریکای لاتین : ۵۳۸، آفریقا: ۴۲۴، خاور میانه و آفریقای شمالی: ۲۱۸ و استرالیا و اقیانوسیه: ۳۸.

*.تعداد اندیشکدههای هر کشور, جزء شاخص توسعه یافتگی هر کشور محسوب می شوند.

 

*. رتبه بندی کشورها در زمینه تعداد اندیشکدهها:

اکنون آمریکا با ۱۸۲۸  اندیشکده و چین ۴۲۶ - انگلستان ۲۸۷ و هند ۲۶۸ اندیشکده به ترتیب اول تا چهارم هستند.

ایران با حدود ۳۰ اندیشکده در رده بسیار پایینی قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*. معرفی اندیشکده (صفا) :

 

*.ارکان اندیشکده (صفا ) :

 

*. اهداف و رسالت اندیشکده (صفا) :

 

*. واحد های زیرمجموعه اندیشکده ( صفا )

 

 

 

 

 


پربازدید ترین خبرها