بیست و چهارمین نشست تخصصی اندیشکده صفای یزد برگزار شد

بیست و چهارمین نشست تخصصی اندیشکده صفای یزد برگزار شدبیست و چهارمین نشست تخصصی اندیشکده صفای یزد برگزار شد

 
    سه شنبه  1398/8/21
⏰ساعت : 10 تا 12 ظهر
 
✅حاضران:
 
مهندس فنایی
مهندس زارع
دکتر رضایی نژاد
دکتر بلندیان
دکتر ابرقویی
مهندس متوسلیان
خانم مهندس مرشدی زاد از سازمان مدیریت
مهندس رنجبر از شرکت سنگ آهن 
جناب آقای محمدی 
 
 
موضوع: 
 
✅اقتصاد مقاومتی و مزیتهای نسبی اقتصادی(اولویت های توسعه ) استان یزد

پربازدید ترین خبرها