بیستمین نشست هیأت مدیره اندیشکده صفا برگزار شد .

بیستمین نشست هیأت مدیره اندیشکده صفا برگزار شد .بیستمین نشست هیأت مدیره اندیشکده صفا  در تاریخ 22/03/1398  با موضوع ارائه گزارش کارگروه صنعت برگزار شد .در این نشست که با حضور جمعی از فعالین حوزه صنعت برگزار شد ضمن ارائه گزارش کارگروه صنعت ، پیرامون مباحث داخلی بحث و تبادل نظر قرار گرفت .پربازدید ترین خبرها