بازدید ریاست محترم سازمان مدیریت

بازدید ریاست محترم سازمان مدیریتبازدید ریاست محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد وهیئت همراه از اندیشکده ( صفا ) در تاریخ 20/4/97

 


پربازدید ترین خبرها