بازدیدمعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد

بازدیدمعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزدبازدید معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری یزد جناب آقای دکتر زینی وند از اندیشکده (صفا ) در تاریخ

10 /2 /97


پربازدید ترین خبرها