اندیشنامه شماره 17: ظرفیت ها، چالش ها و راهکارهای پیشنهادی در مسیر توسعه پایدار استان یزد

اندیشنامه شماره 17: ظرفیت ها، چالش ها و راهکارهای پیشنهادی در مسیر توسعه پایدار استان یزداین اندیشنامه با مشارکت اندیشمندان و صاحب نظران استانی در اندیشکده صفای یزد و با بهره گیری از مستندات و داده های رسمی کشوری در تیرماه  1400 تولید شده است.

مطالعه آن به ریاست محترم جمهور و اعضای محترم دولت سیزدهم، استاندار و مسئولان جدید استان یزد توصیه میگردد.

برای دریافت اندیشنامه اینجا کلیک کنید.

 


پربازدید ترین خبرها