اعانه

اعانه


 

 

*. کمک های مالی خرد مردمی ( اعانه) حمایت  از اندیشکده  صنعت , فناوری , اقتصاد استان یزد ( صفا ) .

شماره ثبت :

*.حمایت شما از اندیشکده (صفا ) حمایت از اندیشه و تفکر ایرانی ویزدی خواهد بود وزمینه توسعه فرهنگ اندیشه ورزی وتفکر درایران خواهد شد.

*. این اندیشکده  یک موسسه غیر انتفاعی  وفاقد هر گونه  بودجه واعتباری می باشد.که درآمدهای حاصل از این طرح  صرف توسعه وگسترش این موسسه خواهد  شود .

*. دریافت هر گونه حمایت مالی , براساس  فصل سوم وماده 35 اساسنامه  و قانون سازمانهای مردم نهاد اخذ می گردد.

لینک اندیشکده

اشتراک گذاری

فقط حمایت معنوی

پرداخت آنلاین !

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت آنلاین !

 

 

 

 

 

 


پربازدید ترین خبرها