کاربرگ نذورات

صدور کاربرگ  ( نذورات )

متقاضی گرامی , در صورت تمایل برای پرداخت نقدی وغیر نقدی , کمک های  خود به اندیشکده ( صفا ) ,به صورت نذر, می توانید با شرایط زیر اقدام نمائید و از اندیشکده (صفا ) , کاربرگ ( نذورات ) دریافت نمائید.

صدورکاربرگ ( نذورات ) , با هدف تغییر نگرش  مربوط به مقوله نذر , وقف در کشور می باشد , وهدایت این کمک ها به نیازمند های جدید جامعه  است .

حمایت شما از اندیشکده (صفا ) حمایت از اندیشه و تفکر ایرانی خواهد بود و می تواند زمینه توسعه فرهنگ اندیشه ورزی وتفکر را درایران شود!!

توجه .!!

این اندیشکده  یک موسسه غیر انتفاعی  و فاقد هر گونه  بودجه و اعتباری می باشد.

دریافت هر گونه حمایت مالی وغیر نقدی, براساس  فصل سوم وماده 35 اساسنامه  قانون سازمانهای مردم نهاد اخذ می گردد , که به این موسسه اجازه می دهد  , درآمدهایی از طریق اعانه , هبه , وفف , حبس و غیره کسب نماید .

کلیه در آمد ها ی حاصل ازکمک های مالی  و غیر نقدی شما , فقط صرف زیرساختها و توسعه اندیشکده خواهد شد و هیج مبلغی بابت حقوق و دستمزد از این منابع پرداخت نخواهد شد .

 

 

شرایط  صدور کاربرگ ( نذورات )

حمایت مالی به صورت ( نقدی )

هر گونه , حمایت مالی به صورت نقدی  از اندیشکده , با صدور کاربرگ  ( نذورات ) امکان پذیر می باشد .

این کاربرگهای ( نذورات ) , توسط کارگزاران این اندیشکده در دانشگاهها و امکان عمومی , محل دبیرخانه اندیشکده , با دریافت کمک های نقدی , برای متقاضیان صادر خواهد شد .

 

حمایت مالی به  صورت ( الکترونیکی )

در صورت تمایل , به حمایت مالی به صورت الکترنیکی , با پرداخت آنلاین , کاربرگ (نذورات )  برای حامی صادر و به آدرس اعلامی ارسال خواهد شد .

 

 

فرم درخواست

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.

کاربرگ ( نذورات ) , در اولین فرصت به نام متقاضی صادر و به آدرس اعلامی ارسال می گردد.

 

 

 

*.کاربرگ حمایت  از اندیشکده صنعت , فناوری و اقتصاد استان یزد  ( صفا ).*

 شماره ثبت :

***.توجه.توجه .!!

*. این اندیشکده  یک موسسه غیر انتفاعی  وفاقد هر گونه  بودجه واعتباری می باشد.

*. دریافت هر گونه حمایت مالی وغیر نقدی, براساس  فصل سوم وماده 35 اساسنامه  و قانون سازمانهای مردم نهاد اخذ       می گردد , که به این موسسه اجازه می دهد  , درآمدهایی از طریق اعانه , هدبه , وفف , حبس وغیره کسب نماید .

*. کلیه در آمد ها ی حاصل ازکمک های مالی شما , صرف زیرساختها وتوسعه اندیشکده خواهد شد وهیج مبلغی بابت حقوق ودستمزد از این منابع پرداخت نخواهد شد .

***. هشدار !!

*. لطفا , در صورت تمایل به حمایت از این اندیشکده , از صحت لینک وپیام اطمینان حاصل فرمائید .

*. بعد پرداخت کمک مالی,  رسید  تائید پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود .