عضویت موقت

متقاضی گرامی ,  شما می توانید با تکمیل فرم ثبت نام زیر , به صورت موقت و رایگان ,بعد گزینش و تایید  , با دریافت نام کاربری و رمز عبور, که به پست الکترونیکی  شما ارسال می گردد, به عضویت موقت اندیشکده درآمده , و دربرنامه های هم اندیشی , پویشی و پروژه های اندیشکده مشارکت نمایید و از دستاورهای این اندیشکده بهره مند شوید.

اعضاء موقت , فاقد کارت عضویت ,  حق رای می باشند.

دستاورهای اندیشکده فقط در اختیار اعضاء رسمی اندیشکده قرار می گیرد .

عضویت هم زمان رسمی و موقت امکات پذیر نمی باشد.

درصورت عضویت شما به رسمی تبدیل شود , عضویت شما به صورت موقت باطل و بانک اطلاعات اعضاء موقت حذف می شود .

این اندیشکده , یک موسسه غیر انتفاعی و عام المنفعه می باشد , و فاقد هر گونه بودجه و اعتباری بوده  , و از طریق خود درآمدی , و حمایت خیرین و کمک های مردمی اداره می شود.

 

فرم ثبت نام

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.

توجه !

لطفا در تکمیل اطلاعات فرم ثبت نام   دقت نمائید  اطلاعات وارده در تائید و یا رد عضویت شما تاثیر گذار خواهد بود 

میزان سرمایه گذاری مشارکتی : یعنی در صورتی که اندیشکده درآینده پروژه ای داشته باشد  تا چه میزان  می توانید سرمایه گذاری نمائید  مبلغ اعلامی هیچ تعهدی برای شما ایجاد نمی کند .