عضویت در جامعه نشر دهندگان وانعکاس دهندگان

کلیه افراد حقیقی و حقوقی , (ستاتید دانشگاه , مسئولین , خبرنگاران , صاحبان رسانه )  که می توانند , در زمینه نشر و انعکاس محصولات فکری اندیشکده ( صفا ) , اندیشه نامه مشارکت نمایند  , جهت دریافت رایگان  اندیشه نامه های منتشر شده , باید در این قسمت ثبت نام  نمایند .

لازم به ذکر است , کلیه افرادی که در نشر وانعکاس اندیشه نامه های این اندیشه , نقش ایفا نمایند , با ارسال مستندات نشر , به ایمیل اعلام شده , نام آنها در مستند سازی ویا سناریورسازی , اندیشه نامه به عنوان نشر دهنده وانعکاس دهنده , اندیشه نامه  ذکر خواهد شد .

 

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.