عضویت رسمی ( حقیقی ) :

متقاضی گرامی ! شما می توانید با  پرداخت حق عضویت سالانه , به عضویت رسمی اندیشکده ( صفا ) در آمده  و با دریافت کارت عضویت و نیز نام کاربری و رمز عبور . ضمن مشارکت در برنامه های هم اندیشی و پویشی این اندیشکده , در پروژههای اندیشکده مشارکت نموده  و نقش مهم  و موثری در توسعه  صنعت , فناوری واقتصاد استان وکشور ایفا نمائید.

نرخ حق عضویت سالانه, ابتدای هر سال توسط هیئت مدیره اندیشکده تعیین و از اعضاء اخذ خواهد شد .

 

شرایط عضویت :

*    

 نوع

 عضویت

حق عضویت

سالانه

مدت

عضویت

نوع مدرک عضویت

مزایا ی عضویت

1

 حقیقی

120/000 تومان

1, 2 , 3 , 5 سال

کارت عضویت

1.دارای حق نظر وحق رای.

2.دارای اولویت درپروژههای .

3.دارای اولویت در دریافت دستاوردها .

2

 حقوقی    

  1/200/000تومان

1, 2 , 3 , 5 سال

پروانه عضویت

1.دارای حق نظر وحق رای

2.دارای اولویت در پروژههای

3.دارای اولویت در دریافت دستاوردها

 

 

ثبت نام افراد حقیقی ( جهت صدور کارت عضویت )

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.

هر عضو می تواند , در صورت تمایل علاوه بر پرداخت حق عضویت سالانه , به صورت اختیاری مبلغی اضافه بر این مبلغ به صورت سالانه به اندیشکده پرداخت نماید .

میزان سرمایه گذاری مشارکتی (ریال ) , یعنی در صورتی که اندیشکده در آینده پروژه ای داشته باشد , تا چه میزان می تواند در آن سرمایه گذاری کنید , اعلام این مبلغ هیچ تعهدی برای شما ایجاد نمی کند .

صدورکارت عضویت , بعد بررسی  اطلاعات ومدارک ارسالی به آدرس اعلامی ارسال می شود .

 

عضویت رسمی ( حقوقی ) :

متقاضی گرامی ! شما می توانید با  پرداخت حق عضویت سالانه , به عضویت رسمی اندیشکده ( صفا ) در آمده  و با دریافت  پروانه عضویت و نیز نام کاربری و رمز عبور و نیز معرفی نماینده ,  ضمن مشارکت در برنامه های هم اندیشی و پویشی این اندیشکده , در پروژههای اندیشکده مشارکت نموده  ونقش مهم  وموثری در توسعه  صنعت , فناوری واقتصاد استان وکشور ایفا نمائید.

نرخ حق عضویت سالانه, ابتدای هر سال توسط هیئت مدیره اندیشکده تعیین و از اعضاء اخذ خواهد شد .

شرایط عضویت :

   *

    نوع

  عضویت

 حق عضویت

 سالانه

مدت

عضویت

نوع مدرک عضویت

مزایا ی عضویت

   1    

  حقیقی  

  120/000 تومان

1, 2 , 3 , 5 سال  

کارت عضویت

1.دارای حق نظر وحق رای.

2.دارای اولویت درپروژههای .

3.دارای اولویت در دریافت دستاوردها .

   2

  حقوقی

   1/200/000 تومان

1, 2 , 3 , 5 سال

پروانه عضویت

1.دارای حق نظر وحق رای

2.دارای اولویت در پروژههای

3.دارای اولویت در دریافت دستاوردها

 

 

فرم ثبت نام : ( مخصوص افراد حقوقی جهت صدور پروانه عضویت )

هر عضو می تواند , در صورت تمایل علاوه بر پرداخت حق عضویت سالانه , به صورت اختیاری مبغلی اضافه بر این مبلغ به صورت سالانه به اندشکده پرداخت نماید .

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.

این مبلغ به صورت سالانه به اندیشکده پرداخت نماید .

میزان سرمایه گذاری مشارکتی (ریال ) , یعنی در صورتی که اندیشکده در آینده پروژه ای داشته باشد , تا چه میزان می تواند در آن سرمایه گذاری کنید , اعلام این مبلغ هیچ تعهدی برای شما ایجاد نمی کند .

صدورپروانه عضویت , بعد بررسی  اطلاعات ومدارک ارسالی به آدرس اعلامی ارسال می شود .