اخبار اندیشکده

نشست اندیشه ورزی اعضای اندیشکده صفا با موضوع بررسی سیاست های سند هفتم توسعه برگزار شد. سی و چهارمین نشست اعضای اندیشکده صفا با موانع تحقق اقتصاد مردم محور برگزار شد. در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که اندیشکده صفا (صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد) نیز حضور داشت سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که اندیشکده صفا (صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد) نیز حضور داشت سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. با تاکید بر هم افزایی بیشتر بین اندیشکده صفا، پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان، سمپاد و دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه های یزد راهکارهایی برای تقویت نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی منتشر شد. سی و چهارمین نشست اعضای اندیشکده صفا با مدیرکل اقتصاد و دارایی یزد و به میزبانی این نهاد در مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد. سی و سومین نشست اعضای اندیشکده صفا به میزبانی بنیاد ملی نخبگان یزد و با موضوع آشنایی با بنیاد نخبگانو بررسی ظرفیت ها و ویژگی های نیروی انسانی یزد و چالش های آن برگزار شد.
چهلمین نشست تخصصی اندیشکده...
سال 1398، سال رونق تولید
سی‌ونهمین نشست تخصصی اندیشکده...
تجلیل از مقام پرستار و قدردانی...
قدردانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت...
سی و هشتمین نشست اندیشه ورزی...
نشست اندیشه ورزی اعضای...
سی و چهارمین نشست اعضای...
حضور اندیشکده صفا در نشست با...
نشست اعضای اندیشکده صفا با...
سی و سومین نشست تخصصی اندیشکده...
دیدار اندیشکده صفا با دکتر...