اخبار اندیشکده

مدیرعامل اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد گفت: در اقتصاد مردم محور، مردم موتور سوم پیشرفت اقتصادی در کنار دولت و بخش خصوصی هستند. در رقابت بین بیش از 700 شرکت کننده، اندیشکده صفا موفق به کسب مقام نخست در اولین جمع سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. نشست اندیشه ورزی اعضای اندیشکده صفا با موضوع بررسی سیاست های سند هفتم توسعه برگزار شد. سی و چهارمین نشست اعضای اندیشکده صفا با موانع تحقق اقتصاد مردم محور برگزار شد. در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که اندیشکده صفا (صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد) نیز حضور داشت سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که اندیشکده صفا (صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد) نیز حضور داشت سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. با تاکید بر هم افزایی بیشتر بین اندیشکده صفا، پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان، سمپاد و دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه های یزد راهکارهایی برای تقویت نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی منتشر شد.
مدیرعامل اندیشکده صفا: راهبرد...
دبیر اجرایی اندیشکده صفا:...
کسب مقام نخست اندیشکده صفا در...
چهلمین نشست تخصصی اندیشکده...
سال 1398، سال رونق تولید
سی‌ونهمین نشست تخصصی اندیشکده...
تجلیل از مقام پرستار و قدردانی...
قدردانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت...
سی و هشتمین نشست اندیشه ورزی...
نشست اندیشه ورزی اعضای...
سی و چهارمین نشست اعضای...
حضور اندیشکده صفا در نشست با...