نمایشگر یک مطلب

                                                                                  

    محمدرضا بابایی                                                                                 مهندس محمدحسین فنائی
    دکترای علوم قرآنی                                                                             کارشناس متالوژی 
    رئیس هیئت مدیره اندیشکده                                                                نایب رئیس هیات مدیره
    شماره عضویت: 2030                                                                         شماره عضویت: 2028

                                                                                                      

   

   

                                                                               

   حسن بلندیان بافقی                                                                            دکتر ناصر صدرا ابرقویی
   دکترای مهارتی کسب و کار(DBA)                                                           دکترای صنایع
   عضو هیات مدیره و مدیرعامل                                                                  عضو هیات مدیره اندیشکده
    شماره عضویت: 2024                                                                          شماره عضویت: 2027

 

                      

 

 

    

                                                                             

    محمدمهدی زارع                                                                               محمدمهدی فقیه خراسانی
    کارشناس ارشد مدیریت دولتی                                                             کارشناس ارشد مدیریت دولتی 
    عضو هیات مدیره اندیشکده                                                                  عضو هیات مدیره اندیشکده 
    شماره عضویت: 2031                                                                           شماره عضویت: 2032                                                     

   

    

 

                                                                            

   حجه الاسلام حسین صابری                                                                  محمدرضا رضایی نژاد
   کارشناس حوزوی و فقهی                                                               کارشناسی ارشد فناوری و اطلاعات
   عضو هیات مدیره اندیشکده                                                                   عضو هیات مدیره اندیشکده
    شماره عضویت: 2026                                                                           شماره عضویت: 2029

   

     

    

                                                                           

     حسین اسلامی                                                                             غلامرضا پورفلاح بافقی

    عضو هیات مدیره اندیشکده                                                          عضو هیات مدیره اندیشکده

    

    

                                                                          

     سیدعلی اکبر کلانتر                                                                       فاطمه مرشدی زاد         
     کارشناسی علوم شیمی                                                                دکتری مدیریت منابع انسانی 
     عضو فعال اندیشکده                                                                       عضو فعال اندیشکده

   

 

                                                                          

      علی اکبر حجت                                                                           محمدمهدی حجازی
      دکتری تجزیه و تحلیل قوانین از دید اقتصاد                                          کارشناس ارشد علوم اجتماعی
      

    

                                                                     

         محمدرضا داد                                                                              جواد رنجبر
         مدیریت ارشد کسب و کار (MBA)                                                    کارشناس ارشد کامپیوتر 
         عضو فعال اندیشکده                                                                     عضو فعال اندیشکده

 

      

                                                                                

       اکرم فداکار                                                                              کاظم وزیری هامانه 
     معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد                                     کارشناس ارشد مدیریت سیستم ها
     عضو فعال اندیشکده صفا                                                             عضو افتخاری اندیشکده صفا

 

         

 

                                                                                
     دکتر محمود صلاحی                                                                       مهندس عباسعلی متوسلیان
     
    عضو افتخاری اندیشکده صفا                                                            کارشناس مکانیک- عضو فعال اندیشکده                                                  

 

 

 

                                                                             

    محمدمهدی لطفی                                                                           محمد قویدل 
   دکتری تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه تهران                                   مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک یزد
   عضو فعال اندیشکده                                                                          عضو فعال اندیشکده

   

 

                                                                          

   محمدصالح اولیا                                                                             سیدمهدی کلانتر

  دکتری مهندسی صنایع دانشگاه بیرمنگام انگلستان                               دکتری تخصصی سیتوژنتیک پزشکی

  عضو افتخاری اندیشکده صفا                                                             عضو فعال اندیشکده صفا                                                                 

   محمد کاظم کشورشاهی                                                      جواد محجوبی
   دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت نوآوری              کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
   عضو همکار در اندیشکده صفا                                                 عضو همکار در اندیشکده صفا